Kildemateriale, Wiberg

     Kildemateriale, Rigsarkivet

     Terslev Kirkes historie.
     Kilde: Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt,
     udg. af Nationalmuseet 1936. Terslev Kirke, s. 550-557

Præster i Terslev gennem 567 år


Anno Domini

Nomen Pastoris

+ 1456 + Hr. Peder
15xx-1547 Oluf Aagensen
1547-1565 Niels Olsen
+ 1581 + Søren Nielsen
1608-1617 Hans Poulsen Noviomagus
1617-1619 Laurits Hansen Møenboe
1619-1653 Christen Sørensen
1653-1673 Eiler Pedersen Gad
1673 + Peder Christensen
1690-1694 Oluf Johansen (eller Hansen)
1695-1708 Henrik Jespersen Aarbye
1708-1717 Mourids Albertsen Trap Cortsen
1717-1736 Niels Larsen Røy
1736-1740 Laurits Christensen
1740-1778 Didrik Caspersen Müller
1778-1811 Christian Jacob Boserup
1811-1835 Johan Joseph Boserup
1835-1853 Jens Christian Petersen
1853-1874 Andreas Ammentorp Sørensen
1874-1893 Carl Verner Blume
1893-1899 Otto Christoffer Skårup
1900-1911 Johannes Theodor Knuhtsen
1911-1931 Niels Frederik Georg Axel Birke
1931-1957 Christian. R. Homann
1957-1969 Søren Hedegaard
1969-1983 Eric Andersen Linneboe
1984-2008 Peter Fischer-Møller (Først Præst, siden Provst, og fra 2008 til 2022 Biskop for Roskilde Stift)
2008-2013 Ingrid Anne Nakagawa Salinas
2013-2015 Marie Rørbæk, Sognepræst
2014-2022 Bernd Erhard H Schulte Westenberg, Provst
2015-2015 Simon Daniel Buchwald Jensen, Sognepræst
2016-2023 Bo Arne Scharff, Sognepræst
2023 + Maria Rosted Smith, Sognepræst


      

      
      Terslev sogns Præster 1853 - 2013.

            
    Provst, Præst og Biskop. (Se navne ved at holde musen over hvert billede)

                  
    Terslev sogns Præster 2013 - 2023. (Se navne ved at holde musen over hvert billede)

      
      Terslev Kirke og nærmeste omegn i år 1787.
      Bemærk den tydelige afmærkning af Havebund området SYD for byen.
      Terslev Kirkes historie.
      Kilde: Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Terslev Kirke, s. 550-557