Terslev sogns Præster 1853 - 2013

Sognepræst 1853 - 1874
Andreas Ammentorp Sørensen

Andreas Ammentorp Sørensen blev født d. 20.12.1793 i Sundby og døde d. 07.09.1881.
Hans forældre var sognepræst Jens Sørensen og hustru Christiane Frederikke Ammentorp, Stadager ved Nørre Alslev.
Han var i 1822-1823 sognepræst i Durup-Tøndering ved Skive og i 1823-1830 i Nordrup-Farringløse på midtsjælland.
Fra 1830 til 1853 præst i Førslev-Sneslev tillige med sit hverv som landstingsmand.
Pastor Ammentorp Sørensen var landstingsmand for 3. valgkreds i 1849-54 og medlem af rigsretten 1853-54.
Han stiftede 1873 et legat (1000 kr.) for fattige i Terslev-Ørslev.

Sognepræst 1874 - 1893
Carl Verner Blume

Carl Verner Blume blev født d. 14.05.1818 i Roskilde og døde d. 29.04.1904.
Hans forældre var kancelliråd, herredsfoged i Ramsø-Tune herreder Niels Jensen Blume og hustru Sophie Amalie Baagøe, Roskilde.
Pastor Blume var i sin tid anset som en dygtig prædikant. Han sluttede sig til den grundtvigske retning.
C.V. Blumes datter Sophie Blume stiftede efter forældrenes død et legat til ære og minde om sine forældre.
Legatet var bestemt i Sophies testamente og blev stiftet efter hendes død i 1961.

Sognepræst 1893 - 1900
Otto Christopher Skaarup

Otto Christopher Skaarup blev født d. 18.03.1851 i Flakkebjerg og døde i Terslev d. 08.04.1900.
Hans forældre var højskolelærer Christian Peter Skaarup og hustru Cornelia Charlotte Sofie Schousboe, Førslev ved Fuglebjerg.
Pastor Skaarup skrev søndags-stykker i Haslev avis. Han var en jævn mand og en dygtig og nidkær præst.
Han havde været missionær i Julianehåb, Grønland i 1878 og forblev interesseret i grønlandske forhold.

Sognepræst 1900 - 1911
John Theodor Knuhtsen

John Theodor Knuhtsen blev født d. 03.03.1851 i Sdr. Jernløse og døde i Lillerød d. 14.07.1924.
Hans forældre var sognepræst i Sdr. Jernløse Theodor Knuhtsen og hustru Anna Krumme, Mou ved Aalborg.
Han fik sin studentereksamen ved Aalborg Kathedralskole i 1871.
Efter sin afskedigelse i 1911 var Knuhtsen ejer af Dæmpegaard ved Lillerød, som han selv drev.

Hold-ind-stedet for Præsterne

Overfor Ørslev kirke lå tidligere Storegaard, som den daværende, Lars Jensen, sad inde med i en årrække.
Dens beliggenhed op ad kirken gjorde den brugbar som "hold-ind-sted" for præsterne fra Terslev.
Her tog man sig i Lars Jensens tid godt af både køretøj og præsten.
Denne skulle iklædes kjole og krave og det foregik i øverstestuen, hvor Lars Jensens hustru, Maren, har været en
hjælpsom "tjenerinde", rimeligvis også med en god kop kaffe efter gudstjenesten.
Det blev præsterne Ammentorp-Sørensen, Blume, Skaarup og Knuthsen hun kom til at yde sin opvartning.
Den efterfølgende, meget frisindede pastor Birke har næppe faldet i hendes smag og det var i hans periode, at
påklædningsceremonien blev flyttet over i kirken, bagved alteret.


Sognepræst 1911 - 1931
Niels Frederik Georg Axel Birke

Niels Frederik Georg Axel Birke blev født d. 24.12.1870 i St. Heddinge og døde i Terslev d. 19.06.1931.
Hans forældre var stationsmester Rasmus Birke og hustru Kirsten Hansen, Tokkerup ved Fakse.
Pastor Birke ydede en stor indsats på det kristeligt-sociale område, for afholdssagen og i præsteforeningen,
men var først og fremmest sognepræst og gjorde et stort arbejde i værgerådet og for de gamle i Terslev-Ørslev.

Sognepræst 1931 - 1958
Christian Richardt Homann

Christian Richardt Homann blev født d. 22.02.1893 i Faaborg og døde i Terslev d. 22.07.1958.
Hans forældre var møbelhandler Johan Christian Ludvig Peter Homann og hustru Sine Frida Christiansen, Faaborg.

Sognepræst 1958 - 1969
Søren Høg Hedegaard

Søren Høg Hedegaard blev født d. 27.02.1918 i Kollerup.
Hans forældre var gårdmand Kristian Peter Hedegaard og hustru Ane Marie Kristensen Høg, Kollerup ved Fjerritslev.

Sognepræst 1969 - 1983
Eric Linneboe

Eric Linneboe er født i 1935 i Edmonton i Canada, hvor han også blev student i 1953.
Herefter rejste han til Danmark, hvor han blev cand.teol. fra Københavns Universitet i 1964.
Eric Andersen Linneboe startede som hjælpepræst i Virum og herefter som residerende kapellan
ved Mariendals Kirke på Frederiksberg.
I 1969 blev han sognepræst i Terslev og Ørslev ved Haslev, men Eric Andersen Linneboe havde størstedelen
af sit virke som præst i Islev Sogn i Rødovre, hvor han var fra 1983 og til sin pensionering i 2002.
Eric Andersen Linneboe var i en årrække bestyrelsesmedlem i Kirkens Korshær.

Sognepræst 1984 - 2008
Peter Fischer-Møller

Peter Fischer-Møller er født d. 29.06.1955 i København og i 1984 blev han ordineret som sognepræst i Terslev- og Ørslev Sogne nord for Haslev.
Fischer-Møller var fra 1999-2008 provst i Ringsted-Sorø Provsti og har sluttelig været biskop over Roskilde Stift fra d. 01.05.2008 til han gik på pension d. 31.8.2022.

Sognepræst 2008 - 2013
Ingrid Anne Nakagawa Salinas

Hun er født i Peru som barn af en peruansk far og en dansk mor - mellemnavnet stammer fra hendes japanske bedstefar.
Ingrid Salinas kom til Danmark som 12-årig, voksede op i Dragør, blev oprindeligt uddannet som
geolog, og var i en årrække ansat ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.
Ud over det geologiske arbejde var Ingrid Salinas aktiv som tillidsrepræsentant og i Dansk Magisterforening.
I 2001 begyndte hun på et teologisk studium, som hun fuldførte med eksamen i 2007.
Fra 2008 til 2013 var Ingrid Salinas sognepræst ved Terslev-Ørslev kirker, og i 2013 flyttede hun til Store Heddinge
på Stevns, og blev kirkebogsførende sognepræst ved Sankt Katharina Kirke foruden Lyderslev og Frøslev kirker.